برگزاری نشست کنسرسیوم خوشه طیور در شرکت شهرک های صنعتی کردستان

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کردستان از برگزاری نشست کنسرسیوم خوشه طیور  استان با حضور اعضای کنسرسیوم و نهادهای پشتیبان  به میزبانی این شرکت خبر داد
 
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کردستان ، شاهو حاجبی در  جلسه کنسرسیوم خوشه طیور استان اظهار داشت:  تلاش ها و همراهی تمامی اعضای خوشه در طول مدت انجام پروژه توسعه خوشه طیور در استان ستودنی است.
 
وی از  آمادگی شرکت شهرک های صنعتی کردستان در جهت حمایت از برنامه های مختلف آموزشی و پژوهشی مرتبط با توسعه صنعت طیور در استان خبر دادو افزود:  حمایت های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت شهرک های صنعتی کردستان پس از خروج تیم عاملیت خوشه نیز استمرار خواهد داشت .
 
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کردستان با قدر دانی از سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور حمایت و تسهیل گری در روند پیشبرد پروژه به خصوص تشکیل کنسرسیوم صادراتی استان ادامه داد: این شرکت آماده دریافت نظرات ، پیشنهادات و خواسته های اعضاء کنسرسیوم باهدف پیشبرد هرچه بهتر فعالیت ها و تحقق بخشیدن به صادرات مداوم صنعت طیور در استان کردستان  خواهد بود.
 
درحاشیه برگزاری این نشست از بسته حمایتی ، ‌ویژه اعضای کنسرسیوم صادراتی استان که به منظور افزایش عوامل انگیزشی اعضا و نمایش عزم جدی شرکت شهرکهای صنعتی کردستان درجهت حمایت و تسهیل‌گری در مبحث صادرات آماده شده بود ، رونمائی شد.

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها