راه اندازي خوشه سنگ ني ريز در دستوركار شرکت شهرک‌های صنعتی فارس

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از برنامه اين شركت به منظور راه اندازي خوشه سنگ ني ريز خبر داد و گفت: اين خوشه صنعتي با مشاركت فعالان بخش سنگ و فراوري سنگ تشكيل خواهد شد.

احد فتوحی پس از بازديد از تعدادي واحد سنگبري و فراوري سنگ در شهرك صنعتي سنگ ني ريزدر نشست هيات مديره شركت خدماتي اين شهرك صنعتي افزود:مراحل امكان سنجي اين خوشه توسط مشاور در حال اجرا است وپس از پايان مراحل مطالعاتي ، در ماه هاي آينده مراحل راه اندازي و فعاليت اين خوشه آغاز مي شود.

وي با اشاره به ظرفيت هاي موجود درشهرستان ني ريز در زمينه دارا بودن منابع غني معدني سنگ تزييني و نما و نيز فعال بودن شهرک صنعتی سنگ نی‌ریز بعنوان يكي از مهم‌ترین شهرک‌های تخصصی سنگ کشور و خاورمیانه گفت: استقرار و فعاليت 148 واحد مرتبط با سنگ‌بری و فرآوری سنگ و با اشتغالزایی یک هزار و 650نفر در این شهرک صنعتی بیانگر اهمیت ویژه این شهرک صنعتی در زمینه صنایع جانبی مرتبط با سنگ است وبه همين دليل نيز مراحل ايجاد اين خوشه صنعتي در دستوركار اين شركت قرارگرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در ادامه افزود: در شهرک صنعتی سنگ نی ‌ریز زیرساخت‌ها و امکانات زیربنایی مورد نیاز صنعتگران وجود دارد و با اجرای برنامه توسعه و تکمیل زیرساخت ها این شهرک صنعتی در وضعیت مناسب زیرساختی قرار خواهد گرفت و تاكنون 169قرارداد با متقاضيان و سرمايه گذاران منعقد شده است.

فتوحي هدف از راه اندازي خوشه سنگ را حمايت از فعالان بخش خصوصي در حوزه هاي صادرات ،برند سازي ،تقويت توليد داخلي و ارتقاي كيفيت محصولات اعلام كرد و گفت: واحدهای عضو خوشه های صنعتی از محل ارتباطات و همکاری های مشترک سود کسب می کنند و این همکاری، دانش فنی و بهره وری آنها را افزایش داده و هزینه های تولیدشان را نیز کاهش می دهد.

وی خاطرنشان کرد: تقویت خوشه های صنعتی تقویت کننده و محرک صنایع کوچک و متوسط در عرصه تولید و بازار خواهد بود و اثرات اقتصادی مطلوبی را در سطح جامعه به همراه خواهد داشت

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها