برخورد سرد عراقی‌ها با بازار یخچال و فریزر ایرانی

0

در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حجم صادرات یخچال فریزر ایرانی از لحاظ وزنی، ۲۸ درصد کاهش یافته است که عمدتا به دلیل استقبال سرد برخی مشتریان مهمی مانند عراق بوده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات گمرک ایران در هفت ماه سال جاری انواع یخچال و فریزر ایرانی به کشورهای مختلف صادر شده است. حجم صادرات یخچال و فریزر ایرانی ۱۰۰۰ تن به ارزش ۱۷ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان بوده است.

برخی از مشتریان عمده یخچال و فریزر ایرانی به این شرح هستند:

عراق به حجم ۲۹۱ تن به ارزش چهار میلیارد و ۲۹ میلیون تومان،

افغانستان به حجم ۷۲۸ تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تومان و

آذربایجان به حجم ۱۳ تن به ارزش ۱۰۷ میلیون تومان.

مشتریان یخچال و فریزر ایرانی در هفت ماهه سال جاری عبارتند از گرجستان، سودان، جمهوری کره، توگو، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان، بحرین، افغانستان، عراق، ایتالیا، ازبکستان و ترکمنستان.

در هفت ماهه سال گذشته حجم صادرات یخچال و فریزر صادراتی به کشورهایی مانند افغانستان، استرالیا، ازبکستان، ارمنستان، عراق، پاکستان، آذربایجان، بحرین، ترکمنستان، جمهوری کره، امارات متحده عربی معادل ۱۴۰۰ تن به ارزش ۱۹ میلیارد و ۸۵۸ میلیون تومان بوده است.

برخی از مشتریان یخچال و فریزر ایرانی در هفت ماه سال گذشته عبارت‌اند از :

عراق به حجم ۶۲۵ تن به ارزش ۸ میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان و

افغانستان به حجم ۷۲۲ تن به ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۶۳ میلیون تومان.

بنابر آنچه گفته شد ایران طی یکسال گذشته بخشی از بازار جهانی خود برای فروش یخچال و فریزر را از دست داده است که این میزان معادل ۲۸ درصد از نظر وزن محصولات صادراتی است.

گفتنی است از سال گذشته تاکنون کشورهای، امارات متحده عربی، استرالیا و ارمنستان از بازار ایران کوچ کرده و کشورهایی مانند ایتالیا، توگو، سودان، ترکیه و توگو به بازار یخچال فریزر ایرانی ورود کرده‌اند و بر اساس اطلاعات منتشر شده دلایل از دست رفتن بازار یخچال فریزر کشور عمدتا به دلیل کاهش صادرات به کشورهای عمده مقصد صادرات یخچال فریزر ایرانی مانند عراق بوده است.

Leave A Reply