‌تخصيص اعتبار از رديف بودجه ملي خوشه ها براي رفع مشكلات فناورانه آنها

0

سياوش وحدت مدير توسعه صنعتي و فناوري در اولين نشست مديران شهرك هاي فناوري در اصفهان از كمك به ارتقاي فناوري و رفع مشكلات فناورانه خوشه ها از طريق شهرك هاي فناوري خبر داد. ايشان احصای خدمات قابل ارائه اجزای شهرکهای فناوری و تهیه بانک اطلاعاتی و ارسال آن به خوشه هاي مرتبط جهت رفع مشکلات فناورانه آنها را از جمله برنامه هاي سال 94 شهرك هاي فناوري عنوان كرد و گفت: در صورت رفع مشكل فناورانه خوشه از طريق شهرك هاي فناوري و فن بازارها از محل رديف ملي خوشه ها حمايت خواهيم كرد.
وي همچنين با اشاره به تصويب لايحه رفع موانع توليد در مجلس شوراي اسلامي گفت اعمال معافيت هاي مالياتي و گمركي براي واحدهاي مستقر در شهرکهای فناوری تصویب شده كه الان در مرحله تنظیم آیین نامه ها و طي مراحل اجرايي شدن آن هستيم.
گفتني است نشست مديران شهرك هاي فناوري با هدف بحث و تبادل نظر در حوزه شهرك هاي فناوري و نهايي نمودن برنامه عملياتي استانها در تاريخ 9 خرداد در استان اصفهان برگزار گرديد. در حال حاضر 4 شهرك فناوري صنايع غذايي مشهد، ‌قطعات خودرو تبريز، صنايع غذايي و الكترونيك اروميه و كاني غيرفلزي همدان به بهره برداري رسيده اند و شهرك فناوري صنايع نوين اصفهان و شيميايي فارس در نيمه دوم سالجاري به بهره برداري خواهند رسيد.

Leave A Reply