فراخوان انتخاب مشاور پروژه شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان البرز

0

   

گروه خبر: فراخوان انتخاب مشاور پروژه شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان البرز

شرکت شهرکهای صنعتی استان البرزدر نظر دارد به منظور انجام پروژه شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب  و کار استان البرز اقدام به انتخاب فرد واجد شرایط و صلاحیت نماید. لذا از افرادی که دارای شرایط زیر می باشند دعوت به عمل می آید درخواست مکتوب خود را به همراه مدارک حداکثر تا تاریخ 10/02/93 به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز تحویل دهند.جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره
5-33417192-026داخلی 155 تماس حاصل فرمائید.
مدارک و شرایط لازم را در فایل پیوست مشاهده نمایید.
شرایط لازم:
– دارا بودن گواهینامه معتبر دوره آموزشی عاملین توسعه خوشه هاي کسب و کار(CDA) از مراجع مورد تأیید.
– دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتري در یکی از رشته هاي(مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع).
 
مدارك:
 
1-کپی پشت و روکارت ملی.
2-کپی و یا اصل گواهینامه (هاي) تحصیلات دانشگاهی مرتبط.
3-کپی و یا اصل گواهینامه دوره آموزشی عاملین توسعه خوشه هاي کسب و کار(CDA)
4- رزومه و سوابق کاري به همراه مستندات.

دریافت فرم پیشنهاد قیمت

دریافت فرم شرح خدمات پروژهی مطالعه فراگیر، شناسایی و اولویت بندی خوشه‌های کسب و کار

فراخوان انتخاب مشاور امکانسنجی توسعه خوشه کسب و کارصنایع فلزی

شرکت شهرکهای صنعتی استان البرزدر نظر دارد به منظور انجام پروژه امکانسنجی توسعه خوشه صنایع فلزی اقدام به انتخاب فرد واجد شرایط و صلاحیت نماید. لذا از افرادی که دارای شرایط زیر می باشند دعوت به عمل می آید درخواست مکتوب خود را به همراه مدارک حداکثر تا تاریخ 10/02/93 به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز تحویل دهند.جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره 5-33417192-026داخلی 155 تماس حاصل فرمائید.
مدارک و شرایط لازم را در فایل پیوست مشاهده نمایید.
شرایط لازم:
-دارا بودن گواهینامه معتبر دوره آموزشی عاملین توسعه خوشه هاي کسب و کار(CDA) از مراجع مورد تأیید.
– دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتري در یکی از رشته هاي (مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع)
مدارك:
1-کپی پشت و روکارت ملی.
2-کپی و اصل گواهینامه (هاي) تحصیلات دانشگاهی مرتبط.
3-کپی و اصل گواهینامه دوره آموزشی عاملین توسعه خوشه هاي کسب و کار(CDA)
4- رزومه و سوابق کاري به همراه مستندات.

دریافت فرم پیشنهاد قیمت
 
دریافت فرم شرح خدمات پروژهی امکان سنجی توسعه ی خوشه های کسب و کار

Leave A Reply