دومین شورای راهبری خوشه فرش دستباف استان گلستان

0

گروه خبر: دومین شورای راهبری خوشه فرش دستباف استان گلستان با حضور ناظر فنی پروژه و نمایندگان دستگاه های اجرایی سیاستگذار صنعت فرش استان گلستان برگزار شد.

دومین شورای راهبری خوشه فرش دستباف استان گلستان با حضور ناظر فنی پروژه و نمایندگان دستگاه های اجرایی سیاستگذار صنعت فرش استان گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان گفت:  بررسی مطالعه شناختی صورت گرفته، بررسی اقدامات انجام شده براساس برنامه عمل پیشبینی شده، تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های هنر صنعت فرش از محورهای مورد تاکید در شورای راهبری است.

رحمن محمدزاده اظهار داشت: برگزاری جلسات شورای راهبری موجب می شود  مبنای درستی در تعیین نقاط فشار و استراتژی ها در تدوین برنامه عملیاتی سال اول این پروژه در دست باشد.

وی خواستار همکاری و ارایه رهنمود برای اجرایی کردن صحیح برنامه های عملیاتی سال اول توسعه خوشه فرش دستباف  از سوی دستگاههای اجرایی شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان افزود: اجرایی کردن این برنامه برای  پیشبرد صنایع کوچک مرتبط در سطح فرا منطقه ای و فرا ملی مهم  و ضروری است.

وی شرکت شهرک های صنعتی استان را ناظر بر اجرای این پروژه خواند و خاطرنشان کرد:  تدوین  برنامه عمل و اجرایی کردن آن با مصوبه این شورا و حمایت دستگاه های اجرایی استان صورت خواهد گرفت .

محمدزاده یادآور شد: بر این اساس تداوم تشکیل شورای راهبری هر دو ماه یک بار به منظور کنترل بر این پروژه در دستور کار شرکت شهرکهای صنعتی قرار دارد

Leave A Reply