دومین همایش توسعه صنایع فرآورده‌های لبنی در اردبیل

0

گروه خبر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل از برگزاری دومین همایش توسعه صنایع فرآورده‌های لبنی با محوریت خوشه صنعتی فرآورده‌های لبنی استان خبر داد

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل از برگزاری دومین همایش توسعه صنایع فرآورده‌های لبنی با محوریت خوشه صنعتی فرآورده‌های لبنی استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل , ابراهیم فریدی در این همایش اظهار داشت: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با سابقه50 سال خود نقش سازنده و مهمی در تولید و به دنبال آن اشتغال در سطح کشور  ایفاء کرده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بعنوان متولی خوشه های صنعتی , 388 خوشه کسب و کار در سطح کشور را شناسایی کرده که از این تعداد 47 خوشه پروانه اتمام پروژه گرفته، 35 خوشه در حال پیاده‌سازی و هشت خوشه در مرحله انعقاد قرار داد است.

   مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل درادامه گفت: در این استان نیز خوشه‌های صنعتی لبنیات , گردشگری، فرش، مصنوعات پلاستیک و مصنوعات چوبی شناسایی شده است که از این تعداد خوشه فرآدورده های لبنی استان در مرحله اتمام و پیاده سازی قراردارد.

فریدی اظهار داشت: خوشه لبنی استان اردبیل در سه سال اخیر متشکل از عامل خوشه، نمایندگان نهاد دولتی، نماینده تولیدکنندگان عضو خوشه و تشکل‌ها و ارائه کنندگان خدمات کسب و کار در زمینه توسعه خوشه لبنی استان فعال بوده اند.

وی مهمترین این فعالیت‌ها را تامین مواد اولیه سالم و کیفی، تامین مالی برای توانمندسازی تولید، توسعه بازار، آموزش و ارتقاء توانایی اعضاء خوشه و نهادسازی در راستای پیگیری حقوق قانونی اعضاء اعلام کرد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل توسعه کمی و کیفی شبکه های جمع آوری شیرخام را جزو اقدامات مهم دانسته و افزود: نظارت جدی بر توزیع شیر به کارخانجات تولیدی و تامین شیر خام به صورت مشترک از دیگر فعالیت های اساسی در این حوزه بوده است.

فریدی همچنین از تاسیس انجمن لبنی و شرکت‌های تعاونی فرآورده‌های لبنی دراستان خبر داد و گفت: امیدواریم برگزاری این همایش‌ها به توانمندسازی بیشتر این حوزه کمک کند.

گفتنی است: این همایش یکروزه و با مشارکت جهاد دانشگاهی استان و حضور فعالان و صاحب نظران بخش لبنی , جهت توسعه و صنعتی سازی تولیدات لبنی استان برگزار شد.

Leave A Reply