خوشه سنگ استان يزد آغاز به كار كرد

0

گروه خبر: مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان يزد گفت: اين شركت در راستاي ماموريت خود در توسعه صنايع كوچك و متوسط و بهره گيري از ابزارها و روشهاي نوين توسعه اي، پروژه توسعه خوشه سنگ را آغاز كرده است.

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان يزد گفت: اين شركت در راستاي ماموريت خود در توسعه صنايع كوچك و متوسط و بهره گيري از ابزارها و روشهاي نوين توسعه اي، پروژه توسعه خوشه سنگ را آغاز كرده است.

 سيد مسعود عظيمي افزود: كار مطالعه و پياده سازي اين خوشه به عنوان چهارمين پروژه توسعه خوشه اي استان از ابتداي بهمن ماه سال جاري و با انتخاب تيم توسعه و تجهيز و تامين منابع آغاز شده است.

 عظيمي با اشاره به جايگاه ايران در توليد سنگ خام اظهار داشت: كشور ايران با وجود جايگاه سومي در بين توليد كنندگان سنگ خام جهان، در بين صادركنندگان جهاني سنگ هاي فرآوري شده جايگاهي ندارد و استان يزد با دارا بودن معادن غني سنگ در كشور از استانهاي مطرح در توليد سنگ خام و فرآوري شده محسوب مي شود.

 وي وجود بيش از 200 واحد توليدي و فرآوري سنگ در استان و سابقه و پيشينه بلند مدت اين صنعت و همچنين وجود مشكلات متعددي در خصوص تكنولوژي، مديريت، بازاريابي و صادرات را از عوامل اجراي پروژه توسعه خوشه سنگ نام برد و ابراز اميدواري كرد: اجراي اين پروژه در سالهاي آتي، وضعيت و جايگاه اين صنعت را در سطح ملي و بين المللي بهبود بخشد.

 رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان يزد از مهمترين اهداف ايجاد اين خوشه را ايجاد هم افزايي ميان كليه ذينفعان خوشه اعم از معادن، توليدكنندگان سنگ فراوري شده و بازرگانان، متخصصين تكنولوژي و ماشين آلات از طريق انجام فعاليت مشترك و تقويت نهادها، تشكل ها و شبكه هاي همكاري در خوشه عنوان كرد.

Leave A Reply