تور بازديد خوشه محصولات كنجدي استان يزد از خوشه صنايع بسته بندي قزوين

0

گروه خبر: تور صنعتي بازديد ذينفعان خوشه محصولات كنجدي استان يزد از واحدهاي توليدي عضو خوشه صنايع بسته بندي قزوين برگزار شد.

به گزارش وب سایت خوشه های کسب و کار، مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان يزد گفت: تور صنعتي بازديد ذينفعان خوشه محصولات كنجدي استان يزد از واحدهاي توليدي عضو خوشه صنايع بسته بندي قزوين برگزار شد.

 سيد مسعود عظيمي افزود: اين تور صنعتي با هدف برقراري ارتباط و تعامل ميان توليدكنندگان و فعالان هر دو خوشه جهت همكاري و تبادل تجربيات صورت گرفت.

 عظيمي افزود: با توجه به نياز خوشه محصولات كنجدي به انواع ظروف بسته بندي و خدمات جانبي آن و حجم بالاي مصرف آنها، اين بازديدها كمك زيادي در جهت آشنايي با توليد كنندگان جديد و با كيفيت تر در حوزه بسته بندي انواع محصولات كنجدي مي كند.

 

وي تصريح كرد: در اين تور صنعتي تعداد 10 توليد كننده خوشه محصولات كنجدي حضور داشتند و از 5 واحد توليد كننده انواع ظروف، كارتن و برچسب مستقر در خوشه صنايع بسته بندي قزوين بازديد به عمل آمد و جلسات مشتركي فيمابين اين توليدكنندگان برقرار شد و زمينه همكاريهاي آتي را فراهم نمود.

 

شايان ذكر است مقرر شد تماس هاي في مابين ذينفعان دو خوشه از طريق عاملين توسعه بصورت منظم و دوره اي برقرار شود و در آينده تعدادي از مشاورين حوزه بسته بندي و توليد كنندگان عضو خوشه صنايع بسته بندي قزوين نيز از واحدهاي توليدي خوشه محصولات كنجدي بازديد نمايند.

Leave A Reply