تور بازدید از نمایشگاه نوآوری وفناوری تهران

0

گروه خبر: با حضور 10 شرکت  از واحدهای مستقر در مرکز خدمات فناوری وکسب وکار وشرکت های دانش بنیان تور صنعتی بازدید از نمایشگاه  نوآوری وفناوری تهران  برگزار شد

با حضور 10 شرکت  از واحدهای مستقر در مرکز خدمات فناوری وکسب وکار وشرکت های دانش بنیان تور صنعتی بازدید از نمایشگاه  نوآوری وفناوری تهران  برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان، این نمایشگاه در حوزه های فناوری صنعتی واتوماسیون، نفت و گاز، زیست فناوری و دارو، الکترونیک و تجهیزات پزشکی و نرم افزاروباحضور شبکه فن بازار ملی برپاشد .

در ادامه بازدید ، افراد شرکت کننده نشستی با مدیر فن بازار کشور برگزارنموده و به ارائه مشکلات و موانع پیش روی فعالیت های خود پرداختند .

21 واحد در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی کرمان 2 استقرار یافته است که در زمینه های مختلف فنی و مشاوره ای مشغول فعالیت می باشند

Leave A Reply