بازدید اعضاء خوشه لبنیات اردبیل از واحدهای تولیدی خراسان رضوی

0

گروه خبر: اعضاء خوشه فرآورده های لبنی استان اردبیل در قالب تور صنعتی تخصصی چهار روزه از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی بازدید کردند

اعضاء خوشه فرآورده های لبنی استان اردبیل در قالب تور صنعتی تخصصی چهار روزه از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی بازدید کردند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل گفت: این شرکت در جهت آشنایی واحدهای تولیدی با تکنولوژیهای جدید، گسترش بازار تولید و ایجاد ارتباط و تعامل سازنده بین واحدهای صنعتی اقدام به برگزاری این تور تخصصی کرد.

محمد ملاطفی تصریح کرد: در این تور صنعتی 14 نفر از اعضاء خوشه فرآورده های لبنی و مدیران واحدهای فعال در زمینه لبنیات جهت آشنایی با واحدهای صنعتی و تولیدی مرتبط حضور داشتند.

وی همچنین آثار این تورها را در تولیدات واحدهای صنعتی امید بخش دانست و افزود:  برگزاری این تورها باعث شده تا مدیران واحدهای تولیدی ضمن درک صحیح از تغییرات ایجاد شده در فضای کسب و کار لبنیات کشور زمینه ارتباط همکاری و مشارکت با واحدهای لبنی سایر استانها نیز فراهم شود.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل به تعامل ایجاد شده بین واحدهای صنعتی اشاره کرده و گفت: در این تور تفاهم نامه بین واحدهای صنعتی در زمینه خرید، فروش تولیدات و همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی و ارائه مشاوره در زمینه فرآورده های لبنی انعقاد شد .

گفتنی است اعضاء این تور صنعتی طی چهار روز از شهرک فناوری صنایع غذایی، شهرک صنعتی چناران و شهرک صنعتی توس و واحدهای صنعتی مستقر در آنها بازدید کردند.

Leave A Reply