اجراي 2 طرح پژوهشي در خوشه محصولات كنجدي استان يزد

0

گروه خبر: مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان يزد از اجراي 2 طرح پژوهشي در خوشه محصولات كنجدي استان يزد خبر داد.

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان يزد از اجراي 2 طرح پژوهشي در خوشه محصولات كنجدي استان يزد خبر داد.

 

سيد مسعود عظيمي ضمن اعلام اين خبر گفت: در راستاي يكي از استراتژيهاي اصلي خوشه محصولات كنجدي استان يزد مبني بر ارتقاء تكنولوژي، فرآيندها و توسعه منابع انساني برنامه هاي عمل متعدد و متنوعي در جهت ارتقاء مباحث علمي و دانش محور با رويكرد ارتقاء تكنولوژي و دانش فني توليد در سطح خوشه در قالب طرح هاي پژوهشي توسعه و فناوري در حال اجرا است.

 

عظيمي ادامه داد: يكي از اين طرح هاي پژوهشي با هدف تدوين شاخصهاي كيفي و استانداردهاي فرآيند توليد و نگهداري انواع روغنهاي استحصالي از دانه كنجد به روشهاي صنعتي وسنتي در حال انجام است كه مراحل پاياني خود را طي مي كند. اين پروژه با مستندسازي علمي هر يك از مراحل توليد انواع روغن هاي كنجد، راه را براي بهره مندي محققان و توليدكنندگان فعال در اين صنعت جهت بهبود هرچه بيشتر كيفيت اين محصول غذايي هموار مي كند.

 

وي در خصوص پروژه مطالعاتي ديگر نيز بيان داشت: پروژه پژوهشي با موضوع ارتقاء كيفيت محصولات حلوا و ارده از طريق افزودنيهاي طبيعي و ارگانيك نيز طرح ديگري است كه در حال مطالعه مي باشد.

 

عظيمي هدف از اجراي اين طرح پژوهشي را پايدارسازي و جلوگيري از دو فاز شدن اين محصولات دانست و تصريح كرد: نتايج اين طرح مي تواند نقش مهمي در ارتقاء كيفيت، كاهش هزينه هاي توليد و توسعه بازار اين محصول داشته باشد.

Leave A Reply