اعطای پروانه اتمام پروژه خوشه های قطعات خودرو و گچ استان سمنان

0

گروه خبر: اعطای پروانه اتمام پروژه خوشه های قطعات خودرو و گچ استان سمنان

اهمیت توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه موجب شده بسیاری از این کشورها شکل گیری و تقویت صنایع کوچک و متوسط در مناطق صنعتی و در قالب خوشه را به عنوان یک استراتژی توسعه صنعت منطقه ای مورد نظر قرار داده و از آن به عنوان راهبردی اشتغال زا که در عین حال قادر به بهبود توان رقابتی شرکتها و افزایش صادرات آنها می باشد بهره برداری نمایند.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی سمنان، محمدرضا صادقی گفت: شرکت شهرکها با هدف افزایش قابلیت رقابت، بهبود ارتباطات شبکه ای، تأکید بر حمایت های غیر مستقیم، ترکیب رقابت و همکاری به منظور تقویت یادگیری و نوآوری و تقویت مثلث همکاری خوشه، صنعت و دانشگاه نسبت به شناسایی و توسعه خوشه های صنعتی استان اقدام می نمایند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای استان سمنان افزود: خوشه صنعتی به مجموعه فعال در یک گرایش از کسب و کار گفته می شود که در یک منطقه جغرافیایی متمرکز شده ،‌امکان همکاری در تکمیل فعالیت های یکدیگر را داشته و از فرصتها و چالش های مشترک می توانند برخوردار گردند.

صادقی خاطر نشان کرد: دو خوشه صنعتی خودرو و گچ از سال 1389 شروع و در اسفند سال 1392 به پایان رسیده و امروز پروانه اتمام پروژه به شبکه فراگیر که حاصل ائتلاف و همکاری شبکه های متعدد موجود در یک شبکه می باشند و در دراز مدت نقش رهبری و نمایندگی خوشه را ایفا می کنند به ترتیب به انجمن قطعه سازان خودروی استان و کانون هماهنگی صنعت گچ و نمک استان اعطا گردید.

وی در پایان گفت: حاصل نتایج مطالعات خوشه های مذکور افزایش تعداد بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط افزایش اشتغال ، میزان فروش و صادرات محصولات به کشورهای خارجی را در پی داشته است. (در خوشه قطعات خودرو در حال حاضر 7000 نفر و در خوشه صنعتی گچ 1200 نفر فعالیت می نمایند که جمعاً 3250 نفر نسبت به قبل از اجرای خوشه افزایش یافته اند).

Leave A Reply