کشورهاي آسيای میانه خواستار همکاری تجاری با ایران

0
 
به گزارش خوشه های کسب و کار و به نقل از خراسان: بر اساس درخواست هايي که اخيرا از سوي تعدادي از مديران دولتي و بخش هاي خصوصي برخي کشورهاي آسياي ميانه براي مسئولان اقتصادي دولت ارسال شده است، از آنها خواسته شده با توجه به مذاکرات جديد کشورمان با روسيه براي تامين نيازهاي کشاورزي و ساير اقلام مورد نياز اين کشور از سوي ايران، فهرست، ميزان و قيمت اين اقلام براي آنها نيز ارسال شود تا در صورت امکان، شرکاي جديد تجاري کشورمان در اين حوزه ها باشند.

 

Leave A Reply