تجارت چمدانی ایران به ۴۴ میلیون دلار رسید

0

صادرات ایران از طریق تجارت چمدانی در هفت ماهه سال 1393 به حدود 44 میلیون و 508 هزار دلار رسیده است.

به گزارش خوشه های کسب و کار و به نقل از ایسنا، در کنار مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو CIS تجارت محدود و کوچکی دیگر نیز در گمرکات مرزی در شمال، شمال شرق و شمال غرب کشور از طریق مرزنشینان ساکن کشورهای فوق صورت می گیرد که محدود به اقلام کالایی خاصی بوده و به آن تجارت چمدانی اطلاق می شود.

بر اساس این گزارش در هفت ماه سال 1393 حدود 44 میلیون و 508 هزار دلار و در هر روز به طور متوسط 206 هزار دلار کالا از طریق تجارت چمدانی از گمرکات مرزی به کشورهای CIS ارسال شده است که این رقم حدود 0.23 درصد از ارزش کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهد.

بر اساس اعلام گمرک طی هفت ماهه سال گذشته صادرات از طریق تجارت چمدانی حدود 60 میلیون و 750 هزار دلار بوده است که 0.34 درصد از ارزش کل صادرات کشور را در مدت مذکور شامل شده است.

به این ترتیب مقایسه ارزش صادرات در این مدت حاکی از کاهش 26.74 درصدی تجارت چمدانی طی هفت ماهه سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

در مدت هفت ماه سال جاری گمرک آستارا با اختصاص 13 میلیون و 38 هزار دلار و مجموع 29.29 درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه اول، گمرک بیله سوار با اختصاص شش میلیون و 25هزار دلار یا 13.54 درصد رتبه دوم و گمرک سرو با اختصاص پنج میلیون و 305 هزار دلار یا 11.92 درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در مدت مشابه سال گذشته گمرک‌های باج گیران با 48 درصد، آستارا 17 درصد و گمرک پل دشت با اختصاص شش درصد از ارزش کل تجارت چمدانی رتبه سوم را به خود اختصاص داده بودند.

براین اساس آمار حاکی از این است که طی هفت ماه سال 1393 صادرات تجارت چمدانی از لحاظ ارزش از گمرک منطقه آزاد بندرانزلی دارای کاهش 88 درصدی، گمرک پل دشت کاهش 86 درصدی، گمرک باجگیران کاهش 84 درصدی، گمرک سرخس کاهش 20 درصدی و گمرک اینچه برون دارای کاهش پنج درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌اند.

همچنین دراین مدت صادرات تجارت چمدانی از گمرک جلفا با 590 درصد، نوردوز 91 درصد، سرو 76 درصد، بیله سوار 55 درصد، لطف آباد 50 درصد و آستارا با رشد 21 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

 
Leave A Reply