ابلاغ طرح جامع بهره وري تا پايان آذرماه

0

رئيس سازمان ملي بهره وري ايران از ابلاغ طرح جامع بهره وري تاپايان آذرماه امسال خبر داد و گفت: اهداف ارتقاي بهره وري در برنامه پنجم محقق نشده است .رويا طباطبايي يزدي در گفتگو با مهر با بيان اينکه طرح جامع بهره وري تا پايان آذرماه ابلاغ مي شود، گفت: اين برنامه بر مبناي يک کار مفصل و برپايه اصول خاصي تدوين شده که در آن به موضوعات مهمي که موجب افزايش بهره وري مي شود، توجه شده است.

طباطبايي يزدي با بيان اينکه هر وزارتخانه اي يک کميته بهره وري دارد که رئيس آن معاون وزير است، بيان کرد: سازمان ملي بهره وري نقش مرکزيت و حاکميتي خود را براي ارتقاي بهره وري ايفا مي کند و ما ارتباطات دوسويه بخش خصوصي و يا دستگاه هاي اجرايي را با سازمان بي پاسخ نمي گذاريم.وي با تاکيد بر اينکه به دنبال اين هستيم به رشد 2.5 درصدي بهره وري در برنامه ششم برسيم، گفت: اميدواريم اين رشد در تمامي دستگاه هاي اجرايي محقق شود، البته در سال هاي گذشته بسيار از برنامه هاي بهره وري عقب مانديم اما اميدواريم در سال هاي آينده به اين اهداف برسيم.رئيس سازمان ملي بهره وري ايران در پاسخ به اين پرسش که اهداف بهره وري در برنامه پنجم محقق شده است؟ اظهار داشت: متاسفانه از اين برنامه عقب تر هستيم اما اميدواريم در مدت باقيمانده تا پايان اين برنامه بخشي از عقب افتادگي را جبران کنيم و به هدف رشد 2.6 درصدي در اين بخش برسيم.

Leave A Reply