واگذاری شهرکهای صنعتی شفت ، سیاهکل ، تالش به شرکتهای خدماتی

0

 

به گزارش خوشه های کسب و کار و به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان، طهمورث لاهوتی اشکوری گفت : شرکتهای خدماتی جهت اداره امور شهرکهای صنعتی تاسیس شده و سهامداران آن تماما صاحبان عرصه های صنعتی همان شهرک یا ناحیه صنعتی می باشند ، بدهی است آن بخش از وظایف حاکمیتی ، کماکان در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان می باشد .

وی در ادامه افزود : دراجرای اصل 44 قانون اساسی ، تصدیگری و ارائه خدمات بعهده شرکتهایی خواهد بود که سهامداران آن صنعتگران همان شهرک یا ناحیه صنعتی می باشند و این امر به نوعی مرحله اول خصوصی سازی است و شرکتهای خدماتی تاسیس شده با توجه به کسب در آمد از عمل دریافت شارژ امور نگهداری شهرکها و نواحی صنعتی خدمات خود را ارائه می دهند .

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت : شرکت شهرکها صنعتی تمامی پروژه های نیمه تمام را در شهرکها و نواحی صنعتی به پایان رسانده و نسبت به جانمایی و تاسیس شهرکهای جدید اقدام خواهد نمود ، البته لازم به ذکر می باشد واگذاری امور شهرکها به شرط تملک حداقل 50 در صد از عرصه شهرکها و یا نواحی صنعتی امکانپذیر است و تمامی وظایف حاکمیتی شهرکها صنعتی بصورت پررنگتری به مرحله اجرا در خواهد آمد .

وی در پایان افزود : تعداد شهرکها و نواحی صنعتی واگذار شده یا در حال واگذاری جمعا در گیلان در فاز اول 14 واحد می باشد که از این تعداد در 5 موقعیت ثبت شرکت های خدماتی صورت پذیرفته و تاکنون شهرکهای صنعتی واگذار شده 3 شهرک هستند که عبارتند از : شفت ، سیاهکل ، تالش و شهرکهای صنعتی لاهیجان و پرکاپشت آستانه اشرفیه در شرف واگذاری می باشند که در طی هفته های آتی واگذار خواهند شد .

Leave A Reply