کارآفرین مقصر تحریم، رکود و افزایش دلار نیست، کرامت کارآفرین باید محفوظ شود.

0

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه کارآفرین نباید پاسخگوی تحریم‌ها باشد، گفت: کارآفرین مقصر تحریم، رکود و افزایش دلار نیست، کرامت کارآفرین باید محفوظ شود.

به گزارش خوشه های کسب و کار به نقل از تسنیم ، محمود اسلامی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور در پنل الزامات، چالش‌ها و فرصت‌های تحقق کارآفرینی و تاثیر آن بر تولید ملی در اولین کنفرانس ملی کارآفرینی و تولید ملی با اشاره به اینکه حدود ۶ میلیون بیکار در کشور وجود دارد، گفت: افرادی که در زندان‌های کشور هستند ۲ برابر ظرفیت‌ زندان‌ها هستند.

وی ادامه داد: عمدتا این افراد به خاطر مواد مخدر و سرقت در زندان هستند که اعتقاد دارم ریشه بسیاری از این مشکلات بیکاری است.

اسلامی با بیان اینکه ایران منابع زیادی دارد، افزود: متاسفانه با وجود این میزان منابع توجه زیادی به کارآفرین و کارآفرینان نمی‌شود.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: در زمان اتحاد جماهیر شوروی کمونیسم نصف دنیا را گرفت حتی در آن زمان جریانات روشنفکری در ایران به شدت تحت تاثیر کمونیست‌ها بود.

وی تاکید کرد: کمونیسم در دنیا از بین رفت اما متاسفانه تفکر کمونیستی در همه کشورها حتی در کشور ما نیز وجود دارد و تا زمانی که مبارزه قدرتمندی با این تفکر انجام نشود، به جایی نخواهیم رسید.

اسلامی افزود: متاسفانه براساس همین تفکر در کشور ما انجام کار اقتصادی ضد ارزش شده است. به نظر من تا زمانی که کارآفرینی در کشور ارزش واقعی خود را پیدا نکند به جایی نخواهیم رسید.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر حفظ کرامت کارآفرین اظهار داشت: این کرامت را باید از نظر فرهنگی به اثبات برسانیم کسانی زندگی خود را وقف کارآفرینی در کشور کرده‌اند عزت و کرامت دارند که این کرامت باید حفظ شود.
وی بیان کرد: کارآفرین مقصر تحریم، رکود و افزایش قیمت دلار نیست و نباید به تنهایی پاسخگوی مشکلات و سیاست‌های اقتصادی کشور باشد.

اسلامی افزود: باید به گونه‌ای رفتار کنیم که در ساختارهای اداری و آموزشی کرامت کارآفرینی تعریف شود اگر چنین شود کشور به جایگاه خوبی دست می‌یابد.

Leave A Reply