سهم بالای خوشه آبزی‌پروری خوزستان در ایجاد اشتغال

0

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت:‌ خوشه آبزی‌پروری از جمله خوشه‌های مهم استان است که علیرغم عملکرد خوب، توانسته سهم زیادی از اشتغال خوزستان را تامین کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان ، حمیدرضا یونسی، در مراسم جشن صید ماهی عنوان‌کرد:‌ صنایع کوچک تنها سازمان توسعه‌ای کشور است که وظیفه توسعه خوشه‌ای کسب و کار هر استان را بر عهده دارد.

وی افزود: در خوزستان اولین برنامه توسعه  خوشه‌ای در سال 83 با مطالعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی آغاز و پس از آن نیز توسعه خوشه‌های صنعتی دیگری مانند خرما، آبزی‌پروری و پوشاک اجرا شده است .

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان تصریح‌کرد: ‌خوشه آبزی‌پروری از جمله خوشه‌های مهم استان است که از 2سال‌گذشته راه‌‌اندازی شده و تاکنون برنامه‌های توسعه‌ای متعددی در ایجاد حلقه های مفقوده را پشت سرگذاشته است.

وی با بیان اینکه خوشه آبزی‌پروری در 6 ماهه نخست امسال عملکرد خوبی داشته است، اظهارکرد: پرورش متراکم ماهیان خاویاری و تکثیر بچه ماهی گرمابی در استان از جمله موفقیت‌های قابل توجه خوشه آبزی‌پروری خوزستان است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان خاطرنشان‌کرد: انتظار داریم شبکه‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های آبزی‌پروری موجود با تعامل بیشتر و هم افزایی با حمایت نهادهای رسمی و محلی و کمک عامل توسعه خوشه نقش خوبی را در ایجاد توسعه پایدار و افزایش سهم صادرات واحدهای آبزی پروری ایفا نمایند.

یونسی گفت: ‌اعضای خوشه آبزی‌پروری با تدوین برنامه‌های توسعه‌ای خود می‌توانند از حمایت مالی دولت بهره‌مند شوند و شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان این آمادگی را دارد که از اعتبارات داخلی و ملی به توسعه این خوشه ها کمک کند.

وی تصریح‌کرد:‌ ایجاد حلقه‌های مفقوده در خوشه از موارد با اهمیتی است که در حال حاضر سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بر روی آن تاکید می نماید و بنابراین از آبزی‌پروران انتظار داریم فرصتهای موجود در بخش آبزیان را شناسایی و از این حمایت بهره‌مند شوند

Leave A Reply