همایش اطلاع رسانی طرح لیزینگ محصولات دانش بنیان

0

به گزارش خوشه های کسب و کار، پارک فناوری پردیس در راستای برنامه های حمایتی خود از شرکتها و موسسات دانش بنیان، با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی به خریداران محصولات دانش بنیان در قالب طرح لیزینگ محصولات دانش بنیان، تسهیلات ارائه می دهد.

در این راستا و به منظور معرفی شرایط و نحوه استفاده از این تسهیلات همایشی در روز یکشنبه مورخ 93/10/14 ساعت 8:30 الی 12:00 در محل سالن همایش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران بر گزار می گردد.

مکان برگزاری همایش: تهران- خیابان کارگر شمالی، روبه روی کوی دانشگاه تهران، سالن همایش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

ضمنا اطلاعات تکمیلی در نشانی اینترنتی Techmart.ir موجود است

Leave A Reply