تفاهم نامه همکاری های پژوهشی شرکت شهرکهای صنعتی و جهاد دانشگاهی

0

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت: موفقیت و توسعه پژوهشی در هر جامعه نیازمند گسترش رویکردی پژوهشی در آن جامعه است .

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی گیلان، طهمورث لاهوتی اشکوری گفت: در دنیای امروز ، پژوهش یکی از محورها و شاخص های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می رود .

وی بابیان اینکه  موفقیت و توسعه پژوهشی در هر جامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی در آن جامعه است ، افزود: این تفاهم نامه با عنایت به وظایف مندرج در ماده 3 اساسنامه جهاد دانشگاهی و ماده 4 اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و  همچنین با هدف استفاده از قابلیتها و توانمندیهای جهاد دانشگاهی به منظور رفع نیازهای شرکت شهرکهای صنعتی گیلان ، تبادل تجربیات و فراهم کردن زمینه ارتباط و همکاری جهاد با شرکت تنظیم و مبادله شده است .

رییس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت: همکاری در زمینه های پژوهشی ، استفاده از قابلیتهای علمی ، مبادله مجلات و نشریات ، همکاری در زمینه هدایت پایان نامه ها ، بررسی و پژوهش در زمینه مشکلات حاکم بر فضای کسب و کار و ایجاد توسعه صنایع کوچک توسعه بازار و صادرات واحدهای کوچک صنعتی ،   ایجاد ارتباط بین صنایع کوچک ، متوسط و بزرگ ، ارائه خدمات مشاوره ای اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی از جمله موارد این تفاهم نامه می باشد .

وی در پایان نوع و سطح فعالیتهای پژوهشی را یکی از شاخص های اصلی توسعه و پیشرفت برشمرد وگفت: موفقیت در تمام فعالیتهای مربوط به توسعه صنایع به گونه ای ، به گسترش فعالیتهای پژوهشی بستگی دارد ، در واقع پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر جامعه ای به شمار می آید و ما بر آنیم تا با این حرکت در توسعه صنعت استان به ویژه صنایع کوچک گام مهم و تاثیر گذاری را برداشته باشیم .

Leave A Reply