انتشار کتاب مجموعه مقالات 2؛ پایان نامه های تحت حمایت شرکت شهرکهای صنعتی

0

 

به گزارش خوشه های کسب و کار، کتاب مجموعه پایان نامه های تحت حمایت شرکت شهرکهای صنعتی قم به چاپ رسید

مهندس آشتیانی گفت: مجموعه مقالات 2 پایان نامه های تحت حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان قم، با همکاری کارشناسان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی قم گردآوری شده است.

معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان قم گفت: در این کتاب مقالاتی با موضوعات ذیل ارائه شده است:

آسیب شناسی بهره وری نیروی انسانی در صنایع کوچک و متوسط استان قم

بررسی چالشها و تنگناها و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرکهای صنعتی استان قم

بررسی خوشه فرش دستباف قم و ارائه مدلی برای توسعه ی خوشه مذکور

بررسی میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی بانکها بر مشاغل کوچک و متوسط

بررسی و تحلیل وضعیت صنایع کوچک و متوسط در ایران 1375-1389

برندسازی در خوشه های کسب و کار با تکنیک طوفان مغزی و دلفی مطالعه موردی خوشه کفش ماشینی کلانشهر قم

به کارگیری روش درخت تصمیم در کنترل کیفیت محصولات غذایی فراورده های گوشتی

ضرورت استفاده مجدد از پساب در شهرکها و نواحی صنعتی ایران در راستای اهداف توسعه پایدار

مطالعه عددی رفتار یک حباب نوسانی در کنار غشاء الاستیک

وی افزود: در این کتاب سه مقاله ی ارزشمند دیگر به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است

Leave A Reply