تورم تولیدکننده 11.3 درصد

0

شاخص بهای تولیدکننده در اسفند سال 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن در شرایطی 11.3 درصد اعلام می‌شود که تولیدکنندگان در بخش بهداشت و درمان تورم 41 درصدی را در این ماه تجربه کرده‌اند.

 

به گزارش خوشه های کسب و کار به نقل از تابناک، در زیربخش‌های اقتصاد وقتی به سراغ تولید می‌رویم؛ با تورمی اندک‌تر مواجه شده و هرچه به سمت خدمات نزدیک‌تر می‌شویم،تورم بالاتر می رود.

 

در اسفند سال گذشته شاخص بهای تولیدکننده در بخش ساخت (صنعت) کمترین نرخ را با 5.5 درصد به نام خود ثبت کرد. پس از آن بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری با تورم 9.8 درصد دومین تورم پایین تولیدکننده را به خود اختصاص داد. در مقابل بخش خدمات توانست با تورم 23.6 درصد رتبه نخست گروه تخصصی را از آن خود کند. 

 

در بین بخش‌های گروه‌های اصلی اما افزایش نرخ‌هایی به مراتب بالاتر از بخش خدمات را شاهد هستیم. در این گروه، شاخص بهای تولیدکننده در بخش بهداشت و درمان با تورم 41 درصد در صدر افزایش یافته‌ها نشسته است.

 

پس از آن شاخص بهای تولیدکننده در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی 28.4 درصد عنوان شده است. در این گروه بخش هتل و رستوران با شاخص بهای تولیدکننده 22 درصد در جایگاه سوم گران‌شده‌ها و حمل و نقل و انبارداری با شاخص بهای 20.8 درصد رتبه چهارم را کسب کرده‌اند.

 

 همچنین شاخص بهای تولیدکننده در بخش آموزش نیز در اسفند 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل 12 درصد اعلام شده است.

 

 

Leave A Reply