ایجاد اطلس صنایع دستی موجب توسعه این حوزه می شود

0

مهرداد کیانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اطلس صنایع دستی به عنوان یک طرح ملی می تواند در راستای توسعه صنایع دستی به جهت سیاستگذاری ها و همچنین دارا بودن یک منبع موثق در جهت پیشبرد اهداف آتی صنایع دستی مبنی بر معرفی، توسعه و تجهیز کارگاه ها موثر و مثمر ثمر باشد.

او گفت: ایجاد اطلس صنایع دستی موجب ارتقا کیفی صنایع دستی در حوزه توسعه و ترویج، حمایت از تولید و حمایت از بازرگانی و صادرات و واردات و ایجاد انگیزه در هنرمندان و صنعتگران خواهد شد.

کیانی افزود: در حال حاضر به علت نبود اطلاعات لازم و ضروری و در دسترس نبودن آمار کاربردی نمی توان پیش بینی ها و برنامه ریزی های متناسب را در نظر گرفت.

وی گفت: هدف اصلی ایجاد اطلس صنایع دستی شناسایی رشته های صنایع دستی (فصلی و دائم)، شناسایی صنعتگران صنایع دستی فعال و نیمه فعال، شناسایی کارگاه های صنعتی فعال و نیمه فعال، شناسایی رشته های منسوخ شده و در حال منسوخ صنایع دستی است.

استان کردستان حدود 80 هزار نفر صنعتگر صنایع دستی دارد.

Leave A Reply