کم‌توجهی به مشاغل خانگی حلقه‌مفقوده کاهش بیکاری در سبزوار

0

حسن پارسی پور با اشاره به اینکه دو نوع رویکرد برای مهار رشد بیکاری در نظر اقتصاددانان وجود دارد اظهار داشت: توجه به صنایع بزرگ و مادر اولین رویکرد برای مهار بیکاری است و ایجاد مشاغل خانگی و خرد نظر دیگری است که طرفداران خود را دارد.

وی بابیان اینکه توجه به صنایع مادر میتواند خوشه های صنعتی پشتیبان را نیز فراهم کند تصریح کرد: این توجه و اهتمام نباید سبب شود تا از فراهم آوردن بستر برای مشاغل و کارگاههای تولیدی خرد غافل شویم.

رئیس کارگروه اشتغال سبزوار با اشاره به اینکه در حال حاضر صنایع مادر در سبزوار از توجه خاصی برخوردارشده اند خاطر نشان کرد: ایجاد مشاغل خانگی و کارگاههای زود بازده می تواند نقش موثری در کاهش رشد بیکاری داشته باشد.

پارسی پور با بیان اینکه راه اندازی کارگاههای زود بازده به کمک تسهیلات دولتی با نرخ پایین می تواند سبب تغییر در شرایط موجود باشد تاکید کرد: رونق اقتصادی کشور در چرخش چرخ اقتصاد توسط تولید داخل خواهد بود.

وی به پرداخت بیش از ۲میلیارد تومان تسهیلات توسط سازمان ها و نهاد های مربوط اشاره کرد و ادامه داد: با هم افزایی و هم دلی بین اداران و بانک های مربوط می توان این رقم را تا حداکثر ممکن اعتبارات جذب کرده و به به رونق اقتصادی شهرستان کمک کنیم.

معاون فرماندار بابیان اینکه بیکاری دارای ابعاد گوناگون می باشد بیان اشت: برای درمان این بیماری باید به تمامی ابعاد آن نگاه کرد و به طور مثال مناطق و قشر های در معرض بیکاری را به خوبی رصد کرد.

Leave A Reply