اعزام هیأت تجاری خوشه سنگ استان یزد به قزاقستان

0

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی یزد از اعزام هیأت تجاری خوشه سنگ استان یزد در تاریخ 10 الی 14 شهریور به کشور قزاقستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد، این هیأت تجاری 7 نفره را نمایندگان واحدهای خوشه سنگ استان یزد از شرکت های آذرین، سنگ یشم، سنگ بهار، شرکت عمرانی یزد باف، صداقت سنگ و گل سنگ تشکیل داده اند که برنامه های انجام گرفته توسط این هیأت تجاری به منظور زمینه سازی برای ایجاد یک کنسرسیوم صادراتی در حوزه کشورهای CLS می باشد.

گفتنی است در حاشیه این بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان قزاقستان (KAZBUILD) و بازارها و مراکز خرید سنگ و صنایع ساختمانی شهر آلماتی بازدید به عمل آمد و بطور جداگانه با اتاق بازرگانی قزاقستان و انجمن پیمانکاران آلماتی جلسات تجاری برگزار گردید.

شایان ذکر است بر اساس مطالعات و بررسی های انجام گرفته، آسیای میانه و مخصوصا کشور قزاقستان، بازارهای صادراتی مناسبی برای محصولات تولید شده در سطح خوشه سنگ استان یزد می توانند باشند.

Leave A Reply