بازديد استاندار قم از توانمندي خوشه های كسب و كار قم

0

فردونیوز،سيد مهدي صادقي با حضور در نمايشگاه توانمنديهاي توليدي و صادراتي استان از دستاوردهاي خوشه هاي كسب وكار فرش دستباف، مبلمان، سوهان و كفش و دمپايي ماشيني قم بازديد كرد.
وي در اين بازديد در گفتگويي با عاملين توسعه خوشه ها و همچنين فعالان بخش خصوصي صحبت و از نزديك با موفقيت ها، تلاشها، برنامه ها و مشكلات ايشان آشنا شد.
صادقي با اشاره به توانمندي هاي استان قم در توليد كالاهاي صنعتي گفت: آن چيزي كه سبب مي شود توليدات استان در سطح كشور داراي بازار مناسب باشد كيفيت بالا و قيمت مناسب است و خوشه هاي كسب وكار اين دواصل را مد نظر قرار دهند.
استاندار قم اضافه كرد: براي رسيدن به اين دو مهم بايد كارهاي گروهي و فعاليت جمعي خريد مواد اوليه توليد گروهي و عرضه و فروش را با كمك هم انجام دهند تا موفقيت هاي خود را دوچندان كنند.
وي ابراز اميداري كرد با كمك بخش خصوصي و فعاليتهاي دولت شرايط به گونه اي فراهم شود كه توليد كنندگان داخلي در بازارهاي بين المللي به صورت مستقيم حمايت شوند.
امير طيبي نژاد مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان نيز در اين بازديدها با اشاره به فعاليت ها و برنامه هاي خوشه هاي كسب و كار قم اظهارداشت: در حال حاضر ظرفيت توسعه 6 خوشه كسب و كار در استان فراهم شده است كه از اين ميزان تعداد 5 خوشه برنامه هاي اجرايي توسعه اي را دنبال مي كنند.
وي بيان داشت: هدف اصلي شركت شهركهاي صنعتي از مدل توسعه ايي توليدات و كسب وكار استان در قالب خوشه ها كمك به كاهش هزينه ها، بالا رفتن كيفيت و همچنين توسعه بازارهاي هدف و رونق بازار هاي داخلي و خارجي است و در اين بخش دولت با تمام توان خود در كنار توليد كنندگان داخلي قرار گرفته است.

Leave A Reply