ادغام اتحادیه‌های همگن در سال جاری منتفی است

0

علی فاضلی درباره اجرای برنامه ادغام اتحادیه‌های همگن افزود: طبق بند الف ماده ۴۵ قانون نظام صنفی کشور اجرای این طرح باید به تایید کمیسیون نظارت هر یک از استان‌ها برسد. وی تصریح کرد: شرایط اقلیمی و مسائلی همچون میزان جمعیت هر شهرستان بر این تصمیم موثر است. به عنوان مثال، کمیسیون نظارت بر استان سبزوار ممکن است این طرح را غیرضروری دانسته و آن را تایید نکند اما استانی همچون تهران به اجرای این طرح نیاز مبرم داشته باشد. وی همچنین با اشاره به توافق انجام شده با سازمان امور مالیاتی کشور درباره اینکه این صندوق‌ها در چه اتحادیه‌هایی باید نصب و برقرار شوند، گفت: تاکنون ۳۹ اتحادیه صنفی مشمول نصب صندوق‌های مکانیزه شده‌اند و از سال ۹۰ که این طرح آغاز شد، زیرساخت لازم برای اجرا فراهم نبود و حتی زمانی بحث کمبود صندوق فروش مطرح شد، اما اکنون هم واردات صندوق فروش به اندازه کافی انجام شده و هم تولید داخلی وجود دارد که قبلا نبوده است. فاضلی ادامه داد: اینکه چه صنوفی باید در اولویت قرار گیرند، توافقی است که بین اصناف و سازمان امور مالیاتی انجام شده، چراکه برخی از صنوف شرایط لازم برای نصب را ندارند، اما برخی صنف‌ها مانند خواروبارفروشان، عطاران، سقط‌فروشان، سوپرمارکت‌ها هر روز بدون استثنا با مردم سروکار دارند که باید به صندوق ز فروش مجهز شوند.

Leave A Reply