50 درصد خوشه های کسب و کار در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته قرار دارند

0

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ضمن تاکید بر افزایش سطح اشتغال مولد در مناطق روستایی کشور و نواحی صنعتی روستایی از طریق ایجاد شبکه خوشه های کسب و کار اعلام کرد: در حال حاضراز بین 358 خوشه کسب و کار درسراسر کشور، حدود 50 درصد آن ها در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته قراردارند.

به گزارش روابط عمومی وبین الملل، دکتر سید محمدعلی سیدابریشمی در مراسم امضای تفاهم نامه‌ همکاری مشترک میان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور که معاونان صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استانها و عاملان توسعه خوشه های کسب و کار نیز حضور داشتند، گفت: اشتغال روستاییان و افزایش سطح رفاه و زندگی آنان از اهمیت زیادی برخوردار است لذا باید بدنبال راهکارهایی برای ایجاد اشتغال پایدار وجلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 71/5 درصد جمعیت کل کشور در شهرها (براساس آمار منتشره مرکز آمار ایران در سال 90) و 27 درصد کل خانوارهای کشور در روستاها زندگی می کنند، تصریح کرد: با توجه به آمار ارائه شده متوسط درآمد سالانه خانوار شهری 24 میلیون و درآمد خانوار روستایی 14 میلیون تومان درسال 93 برآورد شده است.

دکتر سید ابریشمی ضرورت راهکارهای اجرایی برای افزایش درآمد و تثبیت جمعیت در مناطق روستایی را با توجه به آمارهای بیان شده، الزامی برشمرد و گفت: در حال حاضر 945 شهرک و ناحیه مصوب در سراسر کشور وجود دارد که از این تعداد 760 شهرک و ناحیه صنعتی به مرحله واگذاری زمین به تولیدکنندگان رسیده است.

وی تعداد نواحی صنعتی مصوب در سراسر کشور را 383 ناحیه عنوان کرد و افزود: از این تعداد 283 ناحیه صنعتی در مرحله واگذاری زمین به متقاضیان قرار دارد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران توسعه خوشه های کسب و کار مناطق روستایی را از برنامه های سازمان توصیف کرد و گفت: 51 خوشه در مناطق روستایی در حال اجرا و یا خاتمه است.

دکتر سید ابریشمی تقویت خوشه های کسب و کار در مناطق روستایی را تجربه موفقی برشمرد و اظهار امیدواری کرد با همکاری مشترک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور حرکت های موثری در جهت افزایش رشد اقتصادی، محرومیت زدایی، حفظ اشتغال موجود در روستاها و افزایش درآمد آنان شکل بگیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور را مورد تاکید قرارداد و خاطرنشان کرد: با همکاری دو مجموعه و همچنین صندوق کارآفرینی امید، امیدواریم بتوانیم با بهره مندی از اعتبارات موجود در جهت افزایش سهم بخش روستاها در اقتصاد ملی و تقویت و توانمندسازی خوشه های کسب و کار و شبکه روستایی اقدامات مهمی انجام دهیم.

گفتنی است در نشست مشترک معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تفاهم نامه همکاری بین دکتر سید محمدعلی سیدابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و دکتر سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با هدف توسعه روستایی در مناطق محروم کشور و فراهم نمودن بستر مناسب سرمایه گذاری و حمایت از اجرای طرح های توسعه خوشه های کسب و کار در مناطق و نواحی صنعتی روستایی به امضاء رسید.

Leave A Reply