چهارمین جلسه شورای راهبری خوشه پلاستیک استان البرز

0

چهارمین جلسه شورای راهبری توسعه خوشه پلاستیک استان البرز در محل شرکت شهرکهای صنعتی استان با حضور معاون صنایع کوچک شرکت ، مسئولین توسعه خوشه های کسب و کار استان ، عامل توسعه خوشه پلاستیک  ، نمایندگان نهاد های پشتیبان و اعضای شورای راهبری  و ذینفعان مدعو و به ریاست معاون صنایع کوچک شرکت برگزار شد.
در ابتدای جلسه بختیار رازانی معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز ضمن عرض خیر مقدم حضور نمایندگان نهاد های پشتیبان و ذینفعان خوشه در خصوص عملکرد یکساله در راستای  توسعه خوشه پلاستیک و اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه خوشه پلاستیک استان توضیحاتی ارائه نمود.
در ادامه دکتر یزدانی عامل توسعه خوشه پلاستیک استان ضمن تشکر از راهنمایی ها و حمایت های مادی و معنوی شرکت شهرکهای صنعتی از برنامه های توسعه خوشه پلاستیک ، به تشریح فعالیت های مندرج در سند برنامه عمل سال اول ، میزان پیشرفت فیزیکی فعالیت ها ، نتیجه اقدامات و برنامه های سال آتی پرداخت.
عامل توسعه خوشه پلاستیک استان در خصوص حضور خوشه پلاستیک در نمایشگاه اربیل عراق و دستاوردهای ان توضیحاتی ارائه نمود و با توجه به حضور نماینده خوشه در نمایشگاه، از معاون صنایع کوچک خواستار صدور حکم برای نماینده شبکه فروش خوشه در راستای شناسایی و توسعه بازارهای بین المللی شد.  
پس از اتمام توضیحات عامل توسعه، نمایندگان نهاد های پشتیبان و ذینفعان خوشه با بیان دیدگاه های کارشناسی نقطه نظرات خود را پیرامون گزارش ارائه شده و برنامه های آتی ارائه کردند.
در پایان مقرر شد عامل توسعه زمینه شناسایی بازار های جدید ، زمینه فعال سازی شبکه فروش و صادرات خوشه ، فعالسازی شرکت تعاونی تامین نیاز خوشه و عضو گیری آن را فراهم و همچنین تکمیل بانک آماری ذینفعان خوشه را در دستور کار قرار دهد.
جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص )  راس ساعت 11 به پایان رسید.

Leave A Reply