اسامی همکاران و اعضاء فعال سایت اطلاع رسانی خوشه های کسب و کار

 کارشناسان خوشه معاون صنایع کوچک استان ردیف

ستاره رضایی

خانم عسگري

مجید یاریگر آذربایجان شرقی 1
وحيدي حسين گشاده دل بقال آذربایجان غربی 2
نهاوندی امير حاجي پور اصفهان 3
علی سلیمانی رضا طاهری ایلام 4
بهزاد مهدوی بهمن شمشیری اردبیل 5
ميگلي نژاد حسین خزان بوشهر 6
صفايي نسرين مصدق صدقي تهران 7
محمد مقیمی مریم کریمی چهارمحال بختياری 8
جواد دریا دل مسعود مهدي زاده مقدم خراسان رضوی 9
حسيني پور مشايخي خراسان شمالی 10
جهاني كيل مرتضي عابديني خراسان جنوبی 11
خسروي محبوبه مكوندي خوزستان 12
طبرسی افشين جعفري زنجان 13
محمد خزاعي محسن سرابندی سیستان و بلوچستان 14
مجتهد زاده داود بووند سمنان 15
فصيحياني موسوي جهان آباد فارس 16
مهدی ایلانلو وحید آشتیانی قم 17
ضياء رشوند رضا صفاری قزوین 18
- شاهو حاجبي کردستان 19
شهيدي مهدي سلطاني راد کرمان 20
باقري عادل خواجوي کهکیلویه و بویر احمد 21
هانیه محمدی علیرضا محمدی کرمانشاه 22
محمد مودب شعار عباس قلندری گیلان 23
هاشمي سيد رضا مسلمي عقيلي گلستان 24
 - فرشاد كوشكي لرستان 25
محمد صادق نوروزي احمد پریدری مرکزی 26
 روحاني نژاد كامران عليپور مازندران 27
بخرد سيد امير اميري زاد هرمزگان 28
محمد مهدي توقع همداني بهرام هاشمی همدان 29
محمد دهقان بنادكي ذبيح اله زارع یزد 30
نادري بختیار رازانی البرز 31

 

اعضاء افتخاری و همکار در  سایت اطلاع رسانی خوشه های کسب و کار

پست الکترونیک تخصص نام و نام خانوادگی ردیف
مشاهده وب سایت فرش دستباف حسین بیک زاده 1
  مشاهده وب سایت محصولات گلخانه ای محمد طالبی فرد 2
 مشاهده وب سایت  کفش و دمپایی پلاستیکی عادل ربیعی 3
  مشاهده وب سایت بسته بندی عابدین فخر 4
 مشاهده وب سایت  بازار یابی مجید عقلایی 5
  مشاهده وب سایت شیمی زهرا گمنام 6
مشاهده وب سایت مبلمان امیر ولی 7
مشاهده وب سایت مدیریت مالی علی اکبر گودرزی 8

 

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها