برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی خرما و فراورده های خرمایی و صنایع وابسته

0

به گزارش خوشه های کسب و کار، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان، از برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی خرما و فراورده های خرمایی و صنایع وابسته در تاریخ 20 لغایت 23 آبانماه سال جاری در استان هرمزگان خبر داد. اطلاعات واحدهای تولیدکننده محصولات و فراورده های خرمایی و صنایع مرتبط در آن استان را (داخل و خارج شهرکها و نواحی صنعتی) در قالب جدول خواسته شد برای شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان ارسال گردد. لازم به ذکر است برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه با شماره تلفن های 6665351-0761 داخلی 14 و 6684062- 0761 آقای بخرد تماس حاصل گردد

Leave A Reply