بیست و سومین دوره نمایشگاه مبلمان هافکس

0

نمایشگاه مبلمان منزل (هافکس) بیست و سومین دوره با حضور تعداد زیادی از شرکت های معتبر از تاریخ 10 13 مرداد ماه سال 1393 در شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران (تهران ، خیابان سئول ، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران) برگزار می گردد .

Leave A Reply