همایش 50 سال تلاش در 21 مرداد سال 1393

0

به گزارش گروه خبر تارنمای اطلاع رسانی خوشه های کسب و کار، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همایشی را در پنجاهمین سال تاسیس این سازمان تحت عنوان همایش 50 سال تلاش در 21 مردادماه سال 93 در سالن اجلاس سران برگزار می کند . اهداف این همایش عبارتند از : 1_ معرفی و تبیین ظرفیت ها و دستاوردهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابعه . 2_ بررسی راهکارهای توسعه زیر ساختهای صنعتی و همچنین توسعه صنایع کوچک کشور با محوریت توجه به تولید صادرات گرا و ایجاد اشتغال پایدار . 3_ ترغیب تصمیم گیران کلان کشور به توجه بیشتر به نقش و جایگاه سازمانهای توسعه ای در برنامه ریزی های کلان کشور از جمله برنامه ششم توسعه . 4_ زمینه سازی جهت هم راستایی سایر بخش های اقتصادی کشور با این سازمان به منظور توسعه صنایع کوچک . 5_ ترغیب بخش غیر دولتی جهت سرمایه گذاری در حوزه ایجاد و توسعه زیر ساختها ی صنعتی همچون ایجاد شهرکهای صنعتی غیر دولتی . لازم به ذکر است: در این همایش علاوه بر معاونین و مدیران وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جمعی از صنعتگران و سرمایه گذاران حوزه صنایع کوچک و صاحبان واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی نیز حضور خواهند داشت .

Leave A Reply