موضوع توسعه و توسعه‌یافتگی از مهمترین موضوعات مطرح در چند دهه اخیر بوده و مبنای برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تمام جوامع شناخته شده است. توسعه آرمان ملی و مردمی تمام کشورهاست. همه مردم تمایل دارند تا ظرفیت و توان مالی، معنوی و انسانی کشورشان افزایش یابد تا در پناه این ظرفیت­ها و توانایی­های به وجود آمده، کشوری قدرتمند و سرافراز در جامعه جهانی داشته باشند. در توسعه سعی می­شود موانع و چالش­های پیش روی افزایش ثروت و دارایی ملی مشخص و برطرف گردد. توسعه، زندگی بهتر و انسانی­تر را به مردم کشورها هدیه می­کند. توسعه، به دنبال سه ارزش اصلی به عنوان پایه فکری و رهنمود عملی در راستای تعالی ملت­ها است. این ارزش­ها عبارتند از: معاش زندگی، اعتماد به نفس و آزادی. این‌ها نمایانگر هدف­های مشترکی هستند که توسط تمام افراد در جوامع مختلف دنبال می­شوند. این ارزش‌ها به نیازهای اساسی انسان­ها مربوط می­شوند و تقریباً در تمام جوامع، فرهنگ­ها و زمان­ها وجود دارند.

توسعه، فرآیندی است با ابعاد و اهداف گوناگون و مستقیماً تابع ارزش­ها و اعتقادات هر جامعه می­باشد و با توجه به اینکه ارزش­ها و ایده­آل­ها و یا به عبارتی شرایط مطلوب و مورد نظر هر جامعه با جوامع دیگر فرق می­کند؛ لذا می­توان گفت که هیچ الگوی عمومی و جهان شمول برای سنجش و اقدام در مورد ارزش­ها و به دنبال آن توسعه وجود ندارد. نتیجه اینکه از نظر مفهومی، توسعه، جنبه نظری و ارزشی داشته و از جامعه­ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر در حال تغییر است. به عبارت دیگر، دیدگاه ارزشی افراد در تبیین توسعه و درجات آن در هر جامعه مهم بوده و افراد نیز در مورد آن دیدگاه­های مختلف و متفاوتی دارند. اگرچه در غالب بحث­ها و مستندات موجود در ادبیات موضوعی مربوط به توسعه، از این واژه عموماً در قالب توسعه اقتصادی نام برده می‌شود؛ اما نکته مهم قابل ذکر این است که توسعه اقتصادی همواره و همیشه با ابعاد آن یعنی توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همراه است

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها