تجهیزات بیمارستانی تهران

عامل توسعه : جناب آقاي فخرفاطمي

سال شروع : 1386

عنوان مهمترين دستاورد : صادرات اعضاي خوشه به كشور عراق در راستاي عقد قرارداد 1.5ميليون دلاري فروش تجهيزات پزشكي

طلا سازی

نام و نام خانوادگي عامل توسعه : آقاي محمد حسين صيقلي

سال شروع برنامه توسعه : 1386

مهمترين دستاوردهاي خوشه : تشكيل شبكه توليد و صادرات طلا و جواهر(داريك)

فراوری سنگ شمس آباد

عامل توسعه : جناب اقاي ذوالرحمي

سال شروع : 1386

عنوان مهمترين دستاورد : ايجاد دو شبكه صادراتي بر حسب نوع سنگها ( سخت بر و نرم بر )

1 2 3  >>