آرد گلستان

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

 

ادوات کشاورزی گلستان

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

طیور گلستان

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

فراورده های لبنی

فراورده های لبنی

عامل توسعه: آقاي منصور قلیچ لی

سال شروع: 1392

عنوان مهمترين دستاورد:  برگزاری همایش ملی شیر و فراورده های لبنی

فرش دستباف گلستان

فرش دستباف گلستان

عامل توسعه: سرکار خانم زلیخا عادلی

سال شروع: 1392

عنوان مهمترين دستاورد: جلب حمايت نهادهاي پشتيبان و ذينفان