ادوات کشاورزی و قطعه سازی نگارخاتون

این خوشه جزئ خوشه های شناسایی شده در استان است و اطلاعات آن در حال تکمیل است

 

 

 

تریلی سازی صالح آباد

این خوشه جزئ خوشه های شناسایی شده در استان است و اطلاعات آن در حال تکمیل است

 

 

 

سفال و سرامیک

عامل توسعه: علي قاسمي

سال شروع: 1387

عنوان مهمترین دستاورد : تشکیل شبکه فراگير

سنگ همدان

این خوشه جزئ خوشه های شناسایی شده در استان است و اطلاعات آن در حال تکمیل است

 

 

 

سیلیس کوبی ازندریان

این خوشه جزئ خوشه های شناسایی شده در استان است و اطلاعات آن در حال تکمیل است

 

 

 

طلا همدان

این خوشه جزئ خوشه های شناسایی شده در استان است و اطلاعات آن در حال تکمیل است

 

 

 

عرقیات گیاهی همدان

این خوشه جزئ خوشه های شناسایی شده در استان است و اطلاعات آن در حال تکمیل است

 

 

قطعات لاستيك رزن

قطعات لاستيك رزن

سال شروع: 1389

نام و نام خانوادگی عامل توسعه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان(رضا نادري فصيح)

عنوان مهمترین دستاورد : تشکیل شبکه فراگير

ماهی قزل آلای گاماسیاب

این خوشه جزئ خوشه های شناسایی شده در استان است و اطلاعات آن در حال تکمیل است

 

 

مبلمان و منبت تویسرکان

این خوشه جزئ خوشه های شناسایی شده در استان است و اطلاعات آن در حال تکمیل است

 

 

 

1 2  >>