بسته بندي حبوبات,خشکبار مشهد،چناران،كاشمر

این خوشه، جزئ خوشه های شناسایی شده ی استان است

 

 

 

تابلو برق و تجهیزات وابسته مشهد

این خوشه، جزئ خوشه های شناسایی شده ی استان است

 

 

 

سنگ گناباد و بجستان مشهد

این خوشه، جزئ خوشه های شناسایی شده ی استان است

 

 

 

طلا و جواهرات

عامل توسعه:محمد جواد پیش بین

سال شروع:1390

عنوان مهمترین دستاورد:راه اندازی مرکز طراحی جواهرات

فراوری میوه و سبزیجات مشهد چناران

این خوشه، جزئ خوشه های شناسایی شده ی استان است

 

 

 

لاستیک و پلاستیک مشهد

این خوشه، جزئ خوشه های شناسایی شده ی استان است

 

 

 

لبنیات مشهد نیشابور

این خوشه، جزئ خوشه های شناسایی شده ی استان است

 

 

 

1 2  >>