دست بافته ها(فرش و گلیم)

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

صنایع پایین دستی پتروشیمی نفت و گاز

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

غلات و صنایع وابسته

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

گچ و محصولات گچی

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

گیاهان دارویی کهکلویه و بویراحمد

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است