سنگ تزیینی کرمانشاه

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

 

فراورده های لبنی کرمانشاه

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

 

 

فراورده های گوشتی کرمانشاه

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

 

قطعات بتنی کرمانشاه

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

 

مرغ و تخم مرغ کرمانشاه

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

 

پلی اتیلن و محصولات پایین دستی پتروشیمی

پلی اتیلن و محصولات پایین دستی پتروشیمی

عامل توسعه: علیرضا مومیوند

سال شروع: 1392

عنوان مهم­ترین دستاورد: تشکیل تعاونی تامین نیاز خوشه پلی­اتیلن

گردشگری کرمانشاه

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

 

گیاهان دارویی کرمانشاه

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است