مقالات خوشه های کسب و کار

مقالات خوشه های کسب و کار

راهکارهاي توسعه بازار صادراتي روسيه

 • سال انتشار: 1395
 • تعداد صفحات: 17
 • دانلود: موجود است

تأمين مالي صنايع كوچك از طريق فرابورس

 • سال انتشار: 1395
 • دانلود: موجود است

بررسی مدل سایمون آنهولت و برند سازی

 • سال انتشار: 1393
 • تعداد صفحات: 18
 • شابک: ندارد
 • دانلود: موجود است

پیاده سازی مدل هیبریدی

 • سال انتشار: 1393
 • تعداد صفحات: 18
 • شابک: ندارد
 • دانلود: موجود است

چوب و صنایع چوبی

 • سال انتشار: 1393
 • تعداد صفحات: 81
 • دانلود: موجود است

نظریه های اقتصاد سیاسی

 • سال انتشار: 1393
 • تعداد صفحات: 45
 • دانلود: موجود است

انبارهای عبوری: راه حلی برای افزایش کارایی در شبکه توزیع کالا

 • سال انتشار: 1391
 • تعداد صفحات: 27
 • دانلود: موجود است

بررسی ارتباط رضایت شغلی کارگران با سبك مديريت و جو سازمانی

 • سال انتشار: 1391
 • تعداد صفحات: 20
 • دانلود: موجود است

بررسی عوامل اصلی موفقيت راه اندازی کسب و کار در صنعت پتروشيمي ايران

 • سال انتشار: 1391
 • تعداد صفحات: 22
 • دانلود: موجود است
1 2 3 4  >>  

نقشه کشوری خوشه ها