کتاب های خوشه های کسب و کار

کتاب های خوشه های کسب و کار

اطلس خوشه هاي كسب و كار ايران

اطلس خوشه هاي كسب و كار ايران

 • سال انتشار: 1395
 • تعداد صفحات: 145
 • دانلود: موجود است

راهنماي زنجيره ارزش

راهنماي زنجيره ارزش

 • سال انتشار: 1395
 • تعداد صفحات: 176
 • دانلود: موجود نیست

اصول مطالعه بازار و بازارشناسي

اصول مطالعه بازار و بازارشناسي

 • سال انتشار: 1395
 • تعداد صفحات: 321
 • دانلود: موجود نیست

رويكردها و مدلهاي توسعه صنايع كوچك در ايران

رويكردها و مدلهاي توسعه صنايع كوچك در ايران

 • سال انتشار: 1394
 • تعداد صفحات: 280
 • دانلود: موجود نیست

خوشه هاي كسب و كار شناسايي شده در ايران

خوشه هاي كسب و كار شناسايي شده در ايران

 • سال انتشار: 1394
 • تعداد صفحات: 326
 • دانلود: موجود نیست

نگاهي بر پروژه هاي توسعه خوشه اي در ايران

نگاهي بر پروژه هاي توسعه خوشه اي در ايران

 • سال انتشار: 1394
 • تعداد صفحات: 336
 • دانلود: موجود نیست

توسعه خوشه های کسب و کار در ایران

توسعه خوشه های کسب و کار در ایران

 • سال انتشار: 1393
 • تعداد صفحات: 312
 • دانلود: موجود نیست

راهنمای توسعه کنسرسیوم های صادراتی

راهنمای توسعه کنسرسیوم های صادراتی

 • سال انتشار: 1393
 • تعداد صفحات: 104
 • دانلود: موجود است

مدیریت توسعه خوشه های کسب و کار

مدیریت توسعه خوشه های کسب و کار

 • سال انتشار: 1393
 • تعداد صفحات: 312
 • دانلود: موجود نیست

دست های ماندگار فرش دستباف استان گلستان

دست های ماندگار فرش دستباف استان گلستان

 • سال انتشار: 1393
 • دانلود: موجود نیست

مجموعه مقالات 2

مجموعه مقالات 2

 • سال انتشار: 1393
 • تعداد صفحات: 282
 • شابک: 978-4-30-7266-600
 • دانلود: موجود است

مديريت و توسعه صادرات

مديريت و توسعه صادرات

 • سال انتشار: 1393
 • تعداد صفحات: 128
 • شابک: 978-600-7266-35-9
 • دانلود: موجود است

آیین نامه توسعه خوشه های کسب و کار

آیین نامه توسعه خوشه های کسب و کار

 • سال انتشار: 1392
 • تعداد صفحات: 311
 • دانلود: موجود است

برترین مجموعه استراتژی های بازاریابی

برترین مجموعه استراتژی های بازاریابی

 • سال انتشار: 1392
 • تعداد صفحات: 309
 • دانلود: موجود نیست
1 2  >>  

نقشه کشوری خوشه ها