33 هزار واحد صنعتی در کشور فعال است

مشکلات واحدهاي صنعتي که مي خواهند در شهرک هاي صنعتي فعاليت کنند تمامي ندارد.اين را هم مديرعامل جديد سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي تاييد مي کند. نخستين مشکل گرفتن مجوزهاي متعدد از سازمان هاي مختلف چون وزارتخانه هاي صنعت ، معدن و جهادکشاورزي است.بعد از آن محيط زيست است که مراحل زيادي را براي توليدکنندگان ايجاد مي کند. نبود مديريت يکپارچه هم از ديگر مشکلات واحدهاي صنعتي است که مي خواهند در شهرک هاي صنعتي ادامه حيات بدهند.
    روز گذشته صادق نجفي مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره آينده اي که منتظر واحدهاي صنعتي در شهرک هاي صنعتي است، صحبت کرد. وي ابتدا به اين موضوع اشاره کرد که با همکاري معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري مي خواهيم در روستاها، شهرک هاي صنعتي ايجاد کنيم تا بواسطه آن اشتغالزايي و رونق اقتصادي را به اين مناطق ببريم. از طرفي براي فعال سازي واحدهايي که تعطيل شدند برنامه هاي جامعي در حال تدوين است. لذا مي توان اين خبر را داد که 22 هزار و 561 واحد صنعتي جديد در حال ساخت است. اکنون تعدادي از اين واحدها در مراحل نصب ماشين آلات، ديوارکشي، تخصيص زمين و نصب سوله هستند.وي با بيان اينکه اگر بتوانيم حدود 50 يا 60 درصد صنايعي را که با ظرفيت پايين فعاليت مي کنند به ظرفيت کامل برسانيم قطعاً اشتغال مستقيم و غيرمستقيم را به دوبرابر افزايش خواهيم داد، تصريح کرد:33 هزار و 12 واحد صنعتي کشور با ظرفيت بين 50 تا 70 درصد در حال فعاليت هستند لذا اين نشان مي دهد که ما ظرفيت خالي زيادي در واحدهاي صنعتي داريم.
    شهرک هاي ما شهرک هاي زنده اي نيستند
    معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به مشکل بي آبي در نواحي شرقي و مرکزي و... در کشور اشاره کرد و افزود: شهرک هاي ما شهرک هاي زنده اي نيستند و با وجود امکانات و زيرساخت ها نتوانستيم استفاده مناسب از اين زيرساخت ها به عمل بياوريم چراکه نتوانستيم اهداف خود را به سازمان هايي که بايد در کنار ما باشند تبيين کنيم. شهرک صنعتي بايد مديريت يکپارچه داشته و تمام اختيارات لازم را از دستگاه هاي اجرايي داشته باشد.
    رئيس سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران درادامه با اشاره به جلسه ضربتي با وزير صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد اشتغال براي 450هزار نفر افزود: دستگاه قضايي، مجلس و... بايد در کنار ما باشند و دغدغه نمايندگان بايد معيشت و اشتغال باشد.
    به گفته وي حدود 960 شهرک صنعتي در کشور وجود دارد که ازاين تعداد بيش از 700 شهرک فعال هستند و با توجه به زيرساخت هاي موجود امکان سرمايه گذاري را دارند وحدود 98 هزارواحد در حال ساخت يا داراي پروانه بهره برداري در اين شهرک ها وجود دارد که از اين تعداد حدود40 هزار و 88 واحد پروانه بهره برداري دارند.
    
    تشکيل شرکت هاي توسعه پوشاک در 5 استان کشور
    همچنين غلامرضا سليماني معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران گفت: شرکت هاي توسعه پوشاک در پنج استان کشور شکل گرفته است و براي راه اندازي شهر، پوشاک هشت شهر کشور را مدنظر داريم. در اين مدل در استان هاي گيلان، اردبيل، کرمانشاه، چهارمحال و بختياري و همدان يک شرکت توسعه پوشاک شکل مي گيرد تا متولي طراحي، آموزش، تهيه مواد اوليه و برش شود. از سوي ديگر در شهرهاي کوچک و روستاها کارگاه هاي دوزندگي صنعتي شکل مي گيرد که براي هر استان راه اندازي 10 کارگاه در دستور کار است. وي با بيان اينکه نوع پوشاک مخصوص در هر استان نيز مشخص شده است، اضافه کرد: از دل اين شرکت هاي استاني يک شرکت ملي شکل مي گيرد. با انجمن طراحي ايران قرارداد بسته شده است و انجمن چرخ دوزهاي کشور نيز با شرکت هاي خارجي تامين کننده ماشين آلات تفاهمنامه در جهت تامين تجهيزات و آموزش آن را بسته اند.

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها