اشتغال زایی توسط خوشه کسب و کار ادوات کشاورزی خوزستان

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان گفت: در آستانه سومین سال فعالیت خوشه کسب و کار ادوات کشاورزی خوزستان میزان اشتغال زایی توسط آن به 200 نفر افزایش یافته است که از این تعداد 160 نفر مستقیم و 40 نفر غیر مستقیم اشتغال یافته اند.


 اخلاق محمدیان با تشریح اهداف خوشه کسب و کار ادوات کشاورزی استان اظهار کرد: هم افزایی و ارتقای توان صنعتی، اشتغال زایی، جذب و بومی کردن تکنولوژی، نیل به خوداتکایی اقتصادی، کاهش عدم تعادل های بخشی و منطقه ای در اقتصاد، به هم پیوستگی با صنایع بزرگ از مهم ترین اهداف این خوشه محسوب می شوند


وی ادامه داد: در حال حاضر 46 بنگاه تولیدی در مقیاس کوچک و خرد که غالباً در شمال استان فعالیت دارند در این خوشه حضور داشته و سالانه 630 دستگاه ادوات کشاورزی را تولید می نمایند، ارتباط بسیار مناسبی بین کشت و صنعت های استان با تولیدکنندگان به وجود آمده است و روند رو به رشد تقاضای بازار را می توان یک فرصت مطلوب برای این خوشه ارزیابی نمود.


محمدیان میزان سرمایه گذاری صورت گرفته توسط این خوشه را 68 هزار میلیون ریال اعلام نمود و افزود: ارزش فروش ادوات تاکنون 51 هزار میلیون ریال بوده است که انتظار می رود با گسترش شبکه های بازاریابی و توزیع، میزان توسعه بیشتری مشاهده شود.

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها