همراه با: آقاي كهياري
گفتگو: مهدي ايلانلو

تامين منابع مالي و سرمايه گذاري يكي از برنامه هاي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران بعنوان يك سازمان توسعه اي است كه در تلاش است با فراهم نمودن منابع مالي اقدامي موثر در حل مشكلات واحدهاي توليدي كوچك انجام دهد. با توجه به اهميت تامين منابع و نقش آن در رونق كسب و كار واحدهاي كوچك و متوسط با مديريت دفتر تامين منابع مالي و سرمايه گذاري سازمان صنايع كوچك به گفتگو مي نشينيم.
آقاي كهياري داراي كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني با گرايش بازاريابي است و  بيش از ده سال در سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران مشغول فعاليت بوده و با كسب تجربه در زمينه هاي توسعه صنعتي، كارآفريني،‌ فناوري اطلاعات اكنون به مدت سه سال است كه بعنوان مدير دفتر تامين منابع مالي و سرمايه گذاري فعاليت مي نمايد.
جناب آقاي كهياري لطفا بفرماييد ماموريت دفتر تامين منابع مالي و سرمايه گذاري چيست؟
      ماموريت دفتر تامين منابع مالي و سرمايه گذاري اعطاء تسهيلات به واحدهاي صنعتي در راستاي به ظرفيت رساندن واحدهاي فعال، نوسازي و بهسازي و تامين سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي، تكميل طرح هاي نيمه تمام، راه اندازي واحدهاي به بهره برداري رسيده غيرفعال، تهيه، تدوين و پيشنهاد دستورالعمل‌هاي اجرايي مناسب جهت تعامل با بانك هاي كشور، تثبيت استقرار، ايجاد اشتغال و جلوگيري از تعطيلي واحدهاي صنعتي باشد.
منابع مالي در چه قالب هايي به صنايع كوچك تخصيص مي يابد؟
در سال هاي اخير بيشتر اعتبارات در قالب طر ح كمك هاي فني و اعتباري و طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع اعطا شده است
طرح كمك هاي فني اعتباري از چه سالي آغاز شده و چه دستاوردهايي به همراه داشته است؟
طرح كمك‏هاي فني و اعتباري به صنايع كوچك از سال 79 در حال اجرا مي باشد، موافقتنامه اين طرح از ابتداي سال 84 توسط اين سازمان با هدف پرداخت تسهيلات و يارانه سود و كارمزد به واحدهاي صنعتي كوچك و ايجاد اشتغال در حال اجرا مي باشد. پرداخت تسهيلات هدفمند و در راستاي راه اندازي طرح‏هاي نيمه تمام، تامين مواد اوليه واحدهاي صنعتي فعال و ... بوده است.
از دستاوردهاي طرح مي توان به مواردي همچون:
•    استفاده 418 واحد صنعتي كوچك متقاضي تسهيلات جهت تكميل و راه اندازي طرح و يا اخذ تسهيلات سرمايه در گردش
•    ايجاد و تثبيت 7255 نفر در واحد صنعتي كه از تسهيلات اين طرح استفاده نموده اند.
•    تكميل 293 طرح نيمه تمام صنعتي و اخذ پروانه بهره برداري.
و استفاده 125 واحد صنعتي فعال از تسهيلات سرمايه در گردش كه نتيجه آن تامين مواد اوليه، پرداخت حقوق و دستمزد و تثبيت اشتغال و نهايتا جلوگيري از تعطيلي واحدهاي صنعتي شده است، مي توان اشاره كرد.
طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع با چه هدفي بوده و چه دستاوردهايي داشته است؟
پروژه حمايت ويژه اين طرح از سال 1390 تا كنون در قالب برنامه هاي توسعه جهت پرداخت تسهيلات وجوه اداره شده براي صيانت از توليد، تثبيت و ايجاد اشتغال و كاهش آثار قانون هدفمند كردن يارانه ها در واحدهاي توليدي اجرا گرديد كه دستاوردهايي خوبي به همراه داشته كه به صورت خلاصه به آن اشاره مي كنم:
•    استفاده تعداد 950 واحد صنعتي به بهره برداري رسيده(داراي پروانه بهره برداري) جهت نوسازي، بازسازي و تامين سرمايه در گردش مورد نياز .
•    بازسازي و نوسازي تعداد 809 واحد صنعتي به بهره برداري رسيده كه موجبات بازسازي خط توليد، ماشين آلات و فناوري و ... را فراهم ساخته است.
•    تامين سرمايه در گردش مورد نياز 141 واحد صنعتي به بهره برداري رسيده كه تامين مواد اوليه، حقوق و دستمزد از اثرات آن مي‏باشد.
•    تثبيت و ايجاد اشتغال براي تعداد 24457 نفر در واحدهاي صنعتي به بهره برداري رسيده.
دفتر تامين منابع مالي چه برنامه هايي در آينده دارد؟
 اين دفتر در راستاي تحقق ماموريت هاي سازمان برنامه هاي مهمي را دتبال مي كند به صورت خلاصه به آن اشاره مي كنم:
1.    پيگيري تخصيص منابع به صنايع كوچك از منابع صندوق توسعه ملي به سازمان  
2.    پيگيري اختصاص بخشي از منابع رديف هاي بودجه تملك دارائي هاي سرمايه اي در اختيار وزارتخانه به سازمان
3.    پيگيري ايجاد رديف بودجه خاص صنايع كوچك
4.    اجرائي نمودن تفاهم نامه هاي بانك هاي عامل طرف قرارداد
5.    بررسي عملكرد بانكهاي عامل و اتخاد تصميم براي ادامه همكاري يا تغيير بانك عامل با هدف انعقاد قراردادهاي عامليت
6.    بررسي و ارائه راهكارهاي مناسب بمنظور توزيع منابع مالي در سطح استانهاي كشور  
7.    انجام بازديد هاي ادواري با حضور نماينده بانك هاي عامل از استانها و شركت در جلسات هماهنگي شركتهاي تابعه، مديران شعب بانكها با هدف بر طرف نمودن موانع و تسهيل در روند اعطاء تسهيلات
8.    اولويت دادن به تكميل و به بهره برداري رساندن طرحهاي نيمه تمام از طريق منابع در اختيار
9.    ايجاد اشتغال مولد و بهره برداري بهينه از سرمايه گذاري هاي انجام شده، حفظ و صيانت از توليد واحدهاي فعال و جلوگيري از تعطيلي و احدهاي به بهره برداري رسيده
با توجه به ارتباط نزديك شما با واحدهاي توليدي، اين واحدها بيشتر با چه مشكلاتي مواجه هستند؟
عمده مشكلاتي كه واحدهاي توليدي با آن مواجه هستند كمبود نقدینگی و فقدان بازار مي باشد كه در كنار عواملي مثل افزايش هزينه هاي توليد، تكنولوژي قديمي، كمبود مواد اوليه و اختلاف بین شرکاء مشكلات عديده اي براي واحدهاي توليدي ايجاد كرده و بعضا به تعطيلي كشانده است.

مدتها است صحبت از ايجاد بانك صنايع كوچك وجود دارد؛  آيا اقدامي در اين زمينه صورت گرفته است؟
در حال حاضر SME بانك در کشور وجود ندارد و يكي از حلقه های مفقوده برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط مي باشد. طي يك سال اخير جلسات متعدد كارشناسي فيمابين معاونت صنايع كوچك اين سازمان و بانك صنعت و معدن در خصوص اجرائی شدن بانكداری صنایع كوچك بر اساس مدل اجرايي ساير كشور‏هاي پيشرو برگزار شده است تا بتوان با استفاده از یك الگوی علمی و عملی، سبب تحرك و رونق در صنایع كوچك و متوسط شده و موجبات پیشرفت صنایع كوچك و متوسط كشور فراهم نمود.
از اقدامات اوليه اين كار مي توان به راه اندازی معاونت صنایع کوچک در بانک صنعت و معدن اشاره داشت كه با اين اقدام در سال جاری 2000 میلیارد تومان تسهیلات از منابع داخلي بانك صنعت و معدن در اختیار واحدهای صنعتی کوچک سراسر کشور قرار گرفت.
کاهش بوروکراسی ها، اختصاص سهم مشخصی از تسهیلات بانکی، پرداخت انواع تسهیلات با شرایط متفاوت و ارائه مشاوره های لازم از از اهداف ايجاد معاونت صنايع كوچك بانك صنعت و معدن مي باشد.
از ابزارهاي ايجاد رونق در صنعت جذب و استفاده از سرمايه گذارن خارجي است. چه مزيت هايي براي يك استقرار سرمايه گذار خارجي در شهرك هاي صنعتي وجود دارد؟
استقرار در شهرك هاي صنعتي مزيت هاي زيادي دارد كه از جمله مي توان به اين موارد اشاره كرد:  
•    تهیه زمین مناسب برای اجرای طرح های صنعتی با توجه به مکانیابی و طراحی انجام شده مطابق با اصول فنی و مهندسی و آخرین روش‌های شهرک سازی
•    عدم نیاز به کسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمانهای متعدد از قبیل محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی، آب، برق و امور اراضی، میراث فرهنگی، خاک‌شناسی، ثبت‌، راه و ترابری، کار و امور اجتماعی و ...
•    مستثنی بودن از قانون شهرداریها
•    ایجاد شرایط لازم به منظور هم افزایی صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی
•    فراهم شدن بستر مناسب برای ایجاد شبکه‌ها و خوشه‌های مرتبط به یک صنعت در محدوده شهرکها و نواحی صنعتی
•    دسترسی آسان و سریع به امکاناتی از قبیل راه، آب، برق، گاز، فاضلاب صنعتی، مخابرات، اینترنت و ...
•    استفاده از خدمات نرم‌افزاری ( مشاوره ای فنی ، مهندسی، مدیریتی و ...) مراکز خدمات فناوری و کسب و کار
•    ارائه خدمات رایگان در زمینه صدور مجوزهای ساخت و ساز و پایان کار واحدهای صنعتی
•    کاهش هزینه های سرمایه گذاری به دلیل استفاده از خدمات مشترک ساماندهی شده
•    امکان اجاره و خرید کارگاههای کوچک آماده و پیش ساخته بمنظور تسریع در بهره برداری و اشتغال‌زایی
•    واگذاری اداره شرکت ها و نواحی صنعتی به هیات امنای منتخب صاحبان صنایع
•    پرداخت نقد و اقساط هزینه های حق بهره برداری از تاسیسات

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها