Browsing Tag

قم,

فرش را باید به بازار بین الملل پیوند بزنیم و برای این کار آموزش مهارتهای انسانی لازم است

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و عاملان توسعه خوشه های فرش با حضور در مرکز ملی فرش ایران خواستار همراهی این مرکز در توسعه خوشه فرش دستباف در استان ها شدند.