Browsing Tag

محمدعلی یوسفی,

طرح زنجیره ارزش فرش دستباف در راستای ایجاد ارزش افزوده

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی در کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان که با حضور استاندار تشکیل شد، گفت: طرح زنجیره ارزش فرش دستباف خراسان شمالی در راستای ایجاد ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی و صنعتی این صنعت اجرایی شد.