بندر مکران، گزينه جديد چين براي سرمايه‌گذاري

0

 معاون وزير صنعت گفت: يک گروه مشاوره چيني پيش از سفر رئيس جمهور اين کشور به ايران به منظور بررسي و انتخاب يک منطقه براي سرمايه گذاري کلان به استان هاي کشور سفر مي کند که شناساندن بندر مکران در حاشيه درياي عمان بيش از نقاط ديگر کشور براي اين سرمايه گذاري مد نظر است.

سيد محمد علي سيد ابريشمي گفت : وزارت صنعت تنها مي تواند چند نقطه پيشنهادي براي اين سرمايه گذاري به اين گروه مشاوره معرفي کند که سواحل چابهار و مکران به سبب ظرفيت هاي بالا در دسترسي به آبهاي آزاد جزو اين نقاط پيشنهادي ست.

مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران در ادامه با اشاره به حساسيت هاي گروه مشاوره چيني در انتخاب منطقه مناسب براي سرمايه گذاري اين کشور در ايران، اضافه کرد: اواخر ارديبهشت نقطه تعيين شده چين براي سرمايه گذاري در سفر رئيس جمهور اين کشور اعلام مي شود.

معاون وزير صنعت گفت: بايد نگاه را بگونه اي تنظيم کنيم تا ابتدا اولويت بر ايجاد کارگاه ، سپس تقويت اين کارگاه ها و ورود به مسير توسعه و تبديل شدن به واحدهاي کوچک و در آخر تقويت اين واحد هاي خرد جهت رشد و رسيدن به واحدهاي بزرگ باشد.

وي ضمن درخواست از مديران استان جهت لغو مصوبات اشتباه و ناکارآمد گفت: در شوراي برنامه ريزي استان تصميم ها و مصوبات اشتباه و ناکارآمد را که باعث هدر رفت منابع مالي محدودمان در کشور مي شود ، لغو کنيد .
سيدابريشمي گفت: بايد منابع مالي را در جايي هزينه کنيم که رغبت کافي براي حضور مردم و سرمايه گذاران و واحدهاي توليدي صنعتي وجود داشته باشد.

معاون وزير صنعت ضمن اشاره به اراده اين وزارتخانه براي ايجاد واحدهاي کارگاهي در سيستان و بلوچستان گفت: با بررسي و مکان يابي و کارشناسي دقيق شرايطي را فراهم کنيم تا رضايت و استقبال مردم را در ايجاد شهرک هاي صنعتي و سرمايه گذاري در اين شهرکها داشته باشيم.

وي افزود: نمي توانيم منطقه اي خاص را براي سرمايه گذاري چيني ها به آن ها تحميل کنيم ،اما با توجه به موقعيت و پتانسيل بالاي آن شانس زيادي براي اين استان سيستان قائل هستيم و از مسئولان استاني انتظار مي رود با برجسته سازي همه موقعيت ها و پتانسيل هاي موجود در استان، زمينه را براي جذب اين سرمايه ها و ايجاد مسيري جديد براي توسعه ي استان فراهم کنند.

Leave A Reply