آمادگي کشورهاي اروپايي براي حضور در پتروشيمي ايران

0

 

همزمان با به وجود آمدن فضاي جديد سياسي در کشور، چندين کشور اروپائي اعلام آمادگي خود را براي حضور دوباره در صنعت پتروشيمي ايران اعلام کرده اند.

به گزارش روابط عمومي شرکت ملي صنايع پتروشيمي، عباس شعري مقدم با بيان اين که صنعت پتروشيمي ايران آمادگي دارد تا در دوران پس از تحريم، با کشورهاي صاحب نام در صنعت پتروشيمي همکاري کند، افزود: چند کشور اروپائي که پيشتر در کشورمان حضور داشتند، براي حضور دوباره اعلام آمادگي کرده اند.

شعري مقدم با اشاره به اين که کشورهاي زيادي تاکنون علاقه خود را براي حضور دوباره در صنعت پتروشيمي اعلام کرده اند، افزود: در صورتي که تحريمها پايان يابد مي توان از سرمايه گذاري و انتقال دانش فني اين کشورها در طرحهاي توسعه اي استفاده کرد.

وي افزود: اميد است که پس از توافق نهايي و پايان تحريمها، بتوانيم با دستيابي به فرايندها و دانشهاي فني پيشرفته که به دليل وجود تحريمها در دريافت آنها با محدوديت رو به رو بوديم و همچنين با ورود سرمايه هاي خارجي به کشور، به هدفهاي مورد نظر در جهش دوم صنعت پتروشيمي، جامعه عمل بپوشانيم.

به گزارش روابط عمومي شرکت ملي صنايع پتروشيمي، شعري مقدم با بيان اين که ساخت و تکميل زير ساختها همگام با افزايش تامين مالي طرحهاي توسعه اي مي تواند جاني تازه به صنعت پتروشيمي کشورمان بدهد، افزود: در اين مسير آماده همکاري و تعامل با علاقمندان به سرمايه گذاري هستيم و زمينه براي حضور سرمايه گذاران فراهم است.

شعري مقدم با اشاره به اين که امسال در پي زمينه سازي براي استفاده از ظرفيتهاي خالي صنعت پتروشيمي و به نتيجه رساندن طرحهاي اولويت دار اين صنعت هستيم، گفت: همچنين محقق کردن سريع برنامه هاي جذب سرمايه گذاري خارجي و ايجاد همکاري مشترک ميان بخش خصوصي ايران و سرمايه گذاران خارجي از ديگر برنامه هاي اين شرکت است.

Leave A Reply